ಒಟ್ಟು 1 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ವಚನಕಾರರು , 1 ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ತನ್ನ ದೋಷವ ನೂರು | ಬೆನ್ನ ಹಿಂದಕ್ಕಿಟ್ಟು | ಅನ್ಯ್ರೊಂದಕ್ಕೆ ಹುಲಿಯಪ್ಪ ಮಾನವನು | ಕುನ್ನಿಯಲ್ಲೇನು ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ