ಒಟ್ಟು 1 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ವಚನಕಾರರು , 1 ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ನೋಡಯ್ಯ ದೇವ ಸಲೆ | ನಾಡೆಲ್ಲ ಗಾಡಿಗನು | ವಾಡೆಯನೊಡೆದ ಮಡಕಿಯ ತೆರನಂತೆ | ಪಾಡಾಯಿತೆಂದ ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ