ಒಟ್ಟು 1 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ವಚನಕಾರರು , 1 ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ವ್ಯಸನ ದೇಹ | ಮಸಣವನು ಕಾಣುವದು | ವ್ಯಸನವನು ಬಿಟ್ಟು ಹಸನಾಗಿ ದುಡಿದರೆ | ಅಶನ - ವಸನಗಳು ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ