ಒಟ್ಟು 1 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ವಚನಕಾರರು , 1 ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಬೇರೂರ ಸಾಲವನು | ನೂರನಾದರೂ ಕೊಳ್ಳು | ನೂರಾರು ವರ್ಷಕವ ಬಂದ ದಾರಿಯಲಿ | ಸಾರಿ ಹೋಗುವನು ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ