ಒಟ್ಟು 1 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ವಚನಕಾರರು , 1 ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಹಲ್ಲುದರೆ ರಕುತವದು | ಎಲ್ಲವೂ ಬಾಯೊಳಗೆ | ಖುಲ್ಲ ರಕ್ಕಸರು ಮಾನವರು ನೆರೆ ಶೀಲ | ವೆಲ್ಲಿಹುದು ಹೇಳು ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ