ಒಟ್ಟು 2 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ವಚನಕಾರರು , 2 ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಅಕ್ಕಸಾಲಿಗನೂರಿ | ಗೊಕ್ಕಲೆಂದೆನಬೇಡ | ಬೆಕ್ಕು ಬಂದಿಲಿಯ ಹಿಡಿದಂತೆ ಊರಿಗವ | ರಕ್ಕಸನು ತಾನು ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ಉಕ್ಕುವದು ಸೊಕ್ಕುವದು | ಕೆಕ್ಕನೆ ಕಲೆಯುವದು | ರಕ್ಕಸನ ವೋಲು ಮದಿಸುವದು ಒಂದು ಸೆರೆ | ಯಕ್ಕಿಯಾ ಗುಣವು ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ