ಒಟ್ಟು 1 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ವಚನಕಾರರು , 1 ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಕಳ್ಳತನ-ಕಪಟಗಳು | ಸುಳ್ಳಿನಾ ಮೂಲವವು | ಕಳ್ಳ ಕೈಗಳ್ಳ ಮೈಗಳ್ಳನೊಮ್ಮೆ | ಕೊಳ್ಳಗಾಣುವನು ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ