ಒಟ್ಟು 1 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ವಚನಕಾರರು , 1 ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಗಾಳಿಯಿಂ ಮರನುರಳಿ | ಹುಲ್ಲೆಲೆಯು ಉಳಿವಂತೆ | ಮೇಳಗಳ ಬಲದಿ ಉರಿಯುವಾ ಖಳನಳಿದು \ ಕೀಳಿ ಬಾಳುವನು ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ