ಒಟ್ಟು 1 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ವಚನಕಾರರು , 1 ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಮುನಿವಂಗೆ ಮುನಿಯದಿರು | ಕನೆಯದಿರು ಮನಸಿಜಾರಿಯನು ಮರೆಯದಿರು - ಶಿವನ ಕೃಪೆ ಘ್ನಕೆ ಘನವಕ್ಕು ಸರ್ವಜ್ಞ
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ