ಒಟ್ಟು 1 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ವಚನಕಾರರು , 1 ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಕನಕ ತಾ ಕಂಕಣದ | ಜನಕನೆಂದೆನಿಸಿಹುದು | ಕ್ಷಣಿಕವದು ರೂಪವೆಂದರಿಯದಾ ಮನಜ | ಶುನಕನಲೆದಂತೆ | ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ