ಒಟ್ಟು 1 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ವಚನಕಾರರು , 1 ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ನೋಡಿರೇ ಎರಡೊರು | ಕೂಡಿದ ಮಧ್ಯದಲಿ ಮೂಡಿಹ ಸ್ಮರನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ - ನಾಡೆಯುದಯಿಸಿತು ಸರ್ವಜ್ಞ
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ