ಒಟ್ಟು 1 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ವಚನಕಾರರು , 1 ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ದ್ವಿಜನಿಮ್ಮೆ ಜನಿಸಿ ತಾ | ನಜನಂತೆ ಜಿಗಿಯುವನು | ದ್ವಿಜನೆಲ್ಲರಂತೆ ಮದಡನಿರೆ ಋಜುವಿಂ | ದ್ವಿಜತಾನಹನು ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ