ಒಟ್ಟು 1 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ವಚನಕಾರರು , 1 ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಕಿರಿಮೀನು ಹಿರಿಮೀನು | ಕೊರೆ ತರೆದು ತಿಂಬಾತ ಗಿರುವವನು ಒಬ್ಬ ಮಗಸಾಯ ನೋವಿನಾ | ತೆರನ ತಾನರಿವ ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ