ಒಟ್ಟು 1 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ವಚನಕಾರರು , 1 ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಇಂದುವಿನೊಳುರಿಯುಂಟೆ | ಸಿಂಧುವಿನೊಳರಬುಂಟೆ | ಸಂದವೀರನೊಳು ಭಯವುಂಟೇ ? ಭಕ್ತಂಗೆ | ಸಂದೇಹವುಂಟೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ