ಒಟ್ಟು 1 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ವಚನಕಾರರು , 1 ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಭಂಡಿಯಾ ನಡೆಚಂದ | ಮಿಂಡಿಯಾ ನುಡಿ ಚಂದ | ಕೊಂಡಿಯನು ಚಂದ ಅರಸಿಂಗೆ ಜಾರೆಗಂ | ಮಿಂಡನೇ ಚಂದ ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ