ಒಟ್ಟು 3 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ವಚನಕಾರರು , 1 ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಲೋಕಕ್ಕವಶ್ಯ ತಾ | ನೇಕಾಕಿ ಹೊಂಬೇರು | ನಾಕಕದು ಬೇರು ಪುಣ್ಯದಿಂದೆಲ್ಲದೊಡೆ | ಪಾತಕಕೆ ಬೇರು ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ