ಒಟ್ಟು 1 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ವಚನಕಾರರು , 1 ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಸೊಣಗನಂದಣವೇರಿ | ಕುಣಿದು ಪೋಪುದು ಮಲಕೆ | ಟೊಣೆಯದೆನ್ನೊಡೆಯ ಕಾಯನ್ನ ಪಾದಕ್ಕೆ | ಮಣಿದು ಬೇಡುವೆನು ಸರ್ವಜ್ನ್ಯ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ