ಒಟ್ಟು 1 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ವಚನಕಾರರು , 1 ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಮೋಟಿತ್ತ ಕೊಳ ಹೊಲ್ಲ | ನೋಟ - ಬೇಟವು ಹೊಲ್ಲ | ತಾಟಗಿತ್ತಿಯಾ ನೆರೆ ಹೊಲ್ಲ | ಕಜ್ಜಿಯಾ ಕಾಟವೇ ಹೊಲ್ಲ ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ