ಒಟ್ಟು 1 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ವಚನಕಾರರು , 1 ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಮೆಚ್ಚದಿರು ಪರಸತಿಯ | ರಚ್ಚೆಯೊಳು ಬೆರೆಯದಿರು | ನಿಚ್ಚ ನೆರೆಯೊಳಗೆ ಕಾದದಿರು ಒಬ್ಬರಾ | ಇಚ್ಚೆಯಲಿರದಿರು ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ