ಒಟ್ಟು 1 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ವಚನಕಾರರು , 1 ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ತಾಗಿ ಬಾಗುವದರಿಂ | ತಾಗದಿಹುದು ಲೇಸು | ತಾಗಿ ಮೂಗೊಡದು ಬುಗುಟಿದ್ದು ಬಾಗುವದು | ಹೇಗನಾ ಗುಣವು ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ