ಒಟ್ಟು 1 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ವಚನಕಾರರು , 1 ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಇತ್ತುದನು ಈಯದಗೆ | ಮೃತ್ಯು ಒಲಿಯದೆ ಬಿಡಳು | ಹತ್ತಿರ್ದಲಕ್ಶ್ಮಿತೊಲಗಲ್ಕೆ ಮುಂದವನ | ತೊತ್ತಾಗೆ ಬರುವ ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ