ಒಟ್ಟು 1 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ವಚನಕಾರರು , 1 ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ವೀರತನ ವಿತರಣವ | ಸಾಗದ ಚಪಲತೆಯು | ಚಾರುತರ ರೂಪ ಚದುರತನವೆಲ್ಲರಿಗೆ | ಹೋರಿದರೆ ಬಹುವೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ