ಒಟ್ಟು 1 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ವಚನಕಾರರು , 1 ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಮಾಯಾಮೋಹನ ಮೆಚ್ಚಿ | ಕಾಯವನು ಕರಗಿಸಿತ | ಆಯಾಸಗೊಂಡ ಬಳಲದೊನ್ನಮಃ ಶಿ | ವಾಯವೆಂದೆನ್ನು ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ