ಒಟ್ಟು 1 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ವಚನಕಾರರು , 1 ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಕಲ್ಲಿನೊಳ್ ಕುಚದಲ್ಲಿ | ಬಳ್ಳದೊಳ್ ಪಿಕ್ಕೆಯಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಭಾವಿಸಿದೊಡಲ್ಲಿರ್ಪ - ಭರಿತನನು ಬಲ್ಲವೇ ನಿಗಮ ಸರ್ವಜ್ಞ
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ