ಒಟ್ಟು 1 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ವಚನಕಾರರು , 1 ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಅಲ್ಲಪ್ಪನೂರಲ್ಲಿ | ಬಲ್ಲಪ್ಪನಲ್ಲಪ್ಪ | ಬಲ್ಲಪ್ಪನಿಪ್ಪ ಊರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಪ್ಪ | ಬಲ್ಲಪ್ಪನಪ್ಪ ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ