ಒಟ್ಟು 1 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ವಚನಕಾರರು , 1 ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಶೀತದಲ್ಲಿ ಹಿಮ ಹೊಲ್ಲ | ಕೀತಿರುವ ವ್ರಣ ಹೊಲ್ಲ | ಪಾತಕನ ನೆರೆಯಲಿರ ಹೊಲ್ಲ ಬಡವ ತಾ | ಕೂತಿರಲು ಹೊಲ್ಲ ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ