ಒಟ್ಟು 2 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ವಚನಕಾರರು , 2 ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಅಟ್ಟುಂಬುದು ಮೂಡಲದು | ಸುಟ್ಟುಂಬುದು ಬಡಗಲದು | ತಟ್ಟೆಯಲುಂಬುದು ಪಡುವಲದು ತೆಂಕಲು | ಮುಷ್ಟಿಲುಂಬು ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ರಾಗವೇ ಮೂಡಲು | ಯೋಗವೇ ಬಡಗಲ ರೋಗವೇ ಶುದ್ಧ ಪಡುವಲದು ತೆಂಕಲೇ | ಭೋಗದಾಬೀಡು ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ