ಒಟ್ಟು 1 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ವಚನಕಾರರು , 1 ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಪಂಚವಿಂಶಶಿತತ್ವ | ಸಂಚದ ದೇಹವನು ಹಂಚೆಂದು ಕಾಣಲರಿಳೆಯದೋಡೆ - ಭವ ಮುಂದೆ ಗೊಂಚಲಾಗಿಹುದು ಸರ್ವಜ್ಞ
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ