ಒಟ್ಟು 1 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ವಚನಕಾರರು , 1 ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಗಂಹರವ ಹೊಕ್ಕಿರ್ದು | ಸಿಂಹಗಳ ನಿರಿಯುವದು | ಸಂಹರವ ಮಾಡಿ ತರಿಯುವದು ದುರ್ಜನರ | ಜಿಹ್ವೆ ಕೇಳೆಂದ ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ