ಒಟ್ಟು 1 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ವಚನಕಾರರು , 1 ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಪೀಠ ಮೂಢಗೆ ಹೊಲ್ಲ | ಕೀಟ ನಿದ್ದೆಗೆ ಹೊಲ್ಲ | ತೀಟಿಯದು ಹೊಲ್ಲ ಕಜ್ಜಿಯಾ ದುರ್ಜನರ | ಕಾಣವೇ ಹೊಲ್ಲ ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ