ಒಟ್ಟು 1 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ವಚನಕಾರರು , 1 ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಮಾತಿಂಗೆ ಮಾತುಗಳು | ಓತು ಸಾಸಿರವುಂಟು | ಮಾತಾಡಿದಂತೆ ನಡೆದರಾ ಕೈಲಾಸ | ಕಾತನೇ ಒಡೆಯ ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ