ಒಟ್ಟು 1 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ವಚನಕಾರರು , 1 ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಹೊಲಿಗೇರಿಯಲಿ ಹುಟ್ಟಿ | ವಿಲುದನಾ ಮನೆಯಿರ್ದ | ಸತಿಧರ್ಮ ದಾನಿಯೆನಿಸದಲೆ ಹಾರುವನು | ಕುಲಕೆ ಹೋರುವನು ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ