ಒಟ್ಟು 1 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ವಚನಕಾರರು , 1 ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಕರುವ ಕಾವಾಬುದ್ಧಿ | ಗುರುಳಿಗೆ ಇರದಿರಲು | ಧರಣಿಯಲಿ ಜನರು ಉಳಿವರೇ ? ಇವರೂರ | ನರಿಗಳೆಂದರಿಗು ? ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ