ಒಟ್ಟು 1 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ವಚನಕಾರರು , 1 ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಕತ್ತಿಲಾದಾ ಘಾಯಾ | ಮುತ್ತಿದರೆ ಮಾಯುವದು | ಸುತ್ತಲಾಡುತಿಹ ಜಿಹ್ವೆಯಾಗಾಯ | ಸತ್ತು ಮಾಯವದೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ