ಒಟ್ಟು 1 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ವಚನಕಾರರು , 1 ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ವಚನದೊಳಗೆಲ್ಲವರು | ಶುಚಿವೀರ-ಸಾಧುಗಳು | ಕುಚ ಹೇಮಶಸ್ತ್ರ ಸೋಂಕಿದರೆ ಲೋಕದೊಳ| ಗಚಲದವರಾರು | ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ