ಒಟ್ಟು 1 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ವಚನಕಾರರು , 1 ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಮಲ್ಲಿಗೆಗೆ ಹುಳಿಯಕ್ಕು | ಕಲ್ಲಿಗೇ ಗಂಟಕ್ಕು | ಹಲ್ಲಿಗಂ ನೊಣನು ಸವಿಯಕ್ಕು ಕನ್ನಡದ | ಸೊಲ್ಲಗಳ ನೋಡಿ ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ