ಒಟ್ಟು 1 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ವಚನಕಾರರು , 1 ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಉಕ್ಕುವದು ಸೊಕ್ಕುವದು | ಕೆಕ್ಕನೆ ಕಲೆಯುವದು | ರಕ್ಕಸನ ವೋಲು ಮದಿಸುವದು ಒಂದು ಸೆರೆ | ಯಕ್ಕಿಯಾ ಗುಣವು ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ