ಒಟ್ಟು 1 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ವಚನಕಾರರು , 1 ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಹರಳು ಉಂಗುರ ಲೇಸು | ಹುರುಳಿ ಕುದುರೆಗೆ ಲೇಸು | ಮರುಳ ನೆಲ ತೆಂಗು ಇರಲೇಸು | ಸ್ತ್ರೀಯರ | ಕುರುಳು ಲೇಸೆಂದ ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ