ಒಟ್ಟು 1 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ವಚನಕಾರರು , 1 ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಗಡಿಯ ನಾಡಿನ ಸುಂಕ | ತಡೆಯಲಂಬಿಗೆ ಕೂಲಿ | ಮುಡಿಯಂಬಂತೆ ಒಳಲಂಚ ಇವು ನಾಲ್ಕು | ಅಡಿಯಿಟ್ಟದಿಲ್ಲ
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ