ಒಟ್ಟು 2 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ವಚನಕಾರರು , 2 ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಅಕ್ಕರವ ಕಲಿತಾತ | ಒಕ್ಕಲನು ತಿನಗಲಿತ | ಲೆಕ್ಕವನು ಕಲಿತ ಕರಣಿಕನು ನರಕದಲಿ | ಹೊಕ್ಕಾಡ ಕಲಿತ ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ಅಕ್ಕರವೀ ಲೆಕ್ಕವು | ತರ್ಕಕ್ಕೆ ಗಣಿತಕ್ಕೆ ಮಿಕ್ಕ ಓದುಗಳು ತಿರಿಕೆಗೆ - ಮೋಕ್ಷಕಾ ರಕ್ಕರವೆ ಸಾಕು ಸರ್ವಜ್ಞ
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ